Tag Archives: sudbina

Tarot i sudbina

O povijesti tarota se malo zna, zapravo postoji nekoliko teorija. Prva namjena tarot karata je bila za igru, što je bilo rasprostranjeno po francuskim dvorovima. A krajem 15.stoljeća su cigani s tim kartama proricali sudbinu, putujući po cijeloj Europi. Tako su se te karte počele proširivati svuda po svijetu. S obzirom da tarot svojom snažnom simbolikom puno toga može reći, nije ni čudo da je brzo prihvaćen i da se toliko razvijao. Danas postoje na stotine izvedbi tih karata ( likovne izvedbe), tako da svatko tko se želi baviti tarotom, može naći onu vrstu karata koja najbolje odgovara vlastitim potrebama i sklonostima. Jer karte je važno doživjeti na dubok, intuitivan način, osjetiti njihovu poruku.

Tarot karte su sasvim sigurno daleko više od običnog sredstva za pogled u sudbinske utjecaje. Njihova zadaća nije davanje odgovora na pitanja i događaje koji su nepromjenjivi, jer to bi značilo da je cijela sudbina zapisana u tarotu. Tajni jezik simbola kojim se tarot služi pomaže nam pronaći pravi put, otvara nam mogućnosti, ukazuje na energetske tokove, savjetuje kako se najbolje postaviti u nekoj situaciji, ali uvijek daje mogućnost vlastitog izbora.

Kada se nekome otvara tarot, on se poistovjećuje s energijom osobe koja postavlja pitanje i u skladu s njom pruža uvid u događaje.Na savjetovanje tarotom je najbolje doći spontano, kada osjetite potrebu za tim, bez ikakvog forsiranja. U trenutku kada se sve okolnosti poklope i kad postavite pitanje, sasvim sigurno ste spremni čuti i odgovor, bez obzira kakav on bio. Tim više što sami utječete na tokove događaja i znate da možete utjecati na konačni ishod.Ako tarot pokazuje da su energije usklađene i da su dobre mogućnosti za ostvarenje željenog cilja, tada ste dobili potvrdu da ste na pravom putu i da je potrebno minimalno ulaganje napora da se sve realizira do kraja.A ako energije nisu usklađene i odgovor se pokazuje kao negativan ili upozoravajući, trebamo razmisliti što smo pogrešno učinili, kako to možemo preusmjeriti, da li se uopće trebamo oko toga truditi. Možda nam tarot želi reći da se ostavimo nečega što je samo produkt naših želja, a nije nam sudbinski namijenjeno, a možda nam samo ukazuje da trebamo stati, pričekati i malo promotriti situaciju i iz drugih kutova.Tarot će vam ukazati na ono što je najbolje u nekom trenutku učiniti, a ako ipak mislite da neko iskustvo morate proći, bez obzira na upozorenja, onda ćete to i učiniti. Važno je iskustvo koje stječemo kroz određene događaje, jer kroz neke teške situacije, gdje smo povrijeđeni i gdje gubimo, itekako učimo. Zato sve treba gledati na pozitivan način, jer i ono što se sada čini loše, u budućnosti je podloga za nešto dobro.

Simbolika tarota je vrlo snažna, duboka i mistična. Možda se na prvi pogled čini kako je tarot jednostavno naučiti, no jedno je nešto školski naučiti, a sasvim drugo uživjeti se u tu simboliku, osjetiti dubinu tih poruka i razumjeti smjernice koje nam pružaju. Ako samo uzmemo u obzir da je tarot prožet astrološkim, kabalističkim i numerološkim znanjima, a uz to svaka slika sadrži niz magijskih i duhovnih simbola, gledanje u tarot karte postaje vrlo zahtjevna disciplina. Kao iu svim ezoteričnim područjima, najvažniju ulogu će odigrati intuicija i određeno stanje duha. Obično se u počecima pojavljuje nesigurnost u tumačenju tarota, prvenstveno zbog nevjerovanja u vlastite intuitivne sposobnosti. Tu pomažu razne vježbe za poticanje intuicije, no najbolje je da se odmah riješite dilema koliko ste intuitivna osoba. Intuiciju imamo svi, samo što je ona zbog načina i tempa života kod većine potisnuta u pozadinu. Više se koristimo logikom i onim svjesnim porukama, nego što se prepuštamo unutarnjim osjećajima. Dakle, jedino važno pitanje je koliko vi želite dozvoliti svojoj intuiciji da izađe na površinu i da vas vodi, a ne da li imate ili ne.Kako nauciti tarot … Postoje ljudi koji su posebno senzibilni, tako da su ta vodstva iz podsvijesti vrlo jaka, ali i oni koji su prizemljenije tipovi mogu otvoriti svoje kanale i dozvoliti si intuitivne uvide. Već sam interes za tarot govori dovoljno, sigurno vas nije privukao bez razloga.

Da bi se povezali sa tarotom, morate poslušati što vam on ima za reći. Jedan od najboljih načina je kroz meditaciju primate njegove poruke i da svaki dan odaberete jednu kartu na koju ćete usmjeriti svoju pažnju, te pokušate osjetiti što vam ona govori. Pokušajte dokučiti osnovnu poruku svake karte, prepustite se intuiciji i dopustite da vam utisci dolaze polako. Tek nakon doživljaja karte na svoj način, pročitajte njeno stvarno značenje i provjerite kolika su odstupanja. Možda će vaše viđenje nadopuniti ono što je napisano u nekom priručniku, možda će vam nešto izgledati i nelogično, ali pustite da vrijeme pokaže svoje, u više navrata vježbajte te vlastite doživljaje karata. A osim toga, uvijek imajte na umu da, iako su neke karte podijeljene na izrazito dobre ili loše, ne mora baš uvijek biti tako, postoje okolnosti koje mogu ublažiti loše utjecaje ili pokvariti određene pozitivne vibracije. Uvijek postoji više značenja za jednu kartu, a najvažnije je doživjeti je u skladu s kartama kojima je okružena. Tarot može biti koristan, on govori o mogućim putevima i onome što možemo poduzeti da bi nešto ostvarili, pruža nam određeni oslonac, pokazuje nam kako bi nešto u budućnosti moglo biti. O nama i našim djelima će uvijek ovisiti samo ostvarenje, a kako tarot pokazuje situaciju u skladu s našim stanjem duha i onim što duboko u sebi i sami znamo.

Jedini vaš zadatak kada se upustite u tumačenje putem tarota je da dozvolite da vas priča ponese, karte su samo mediji za primanje nevidljivih vibracija osobe kojoj nešto tumačite.

O keltskom križu

Priča o tarotu ne može se ispričati bez najpoznatijeg otvaranja, čuvenog  Keltskog križa za koje se ne zna kada se pojavilo u uporabi. Prvi put ga je objavio A. E. Vajt 1910. godine i od tada je najpopularnije otvaranje tarota do danas. Postoji više objašnjenja o njegovom porijeklu ali najviše smisla ima paralela sa simbolikom klasičnog keltskog križa koji ima prsten ili točak protoka energije, a otvaranje Keltski križ umjesto njega ima vertikalu protoka koja opisuje okolnosti i utjecaje. Dakle, Keltski križ čini deset karata od kojih su dvije preklopljene u centru a četiri karte oko centra predstavljaju četiri smjera protoka vremena. Ove karte su poredane po ugledu na kompas Ružu vjetrova koja predstavlja Točak vremena. Ako je bolje pogledate uočit ćete da su postavljene u određenom smjeru a upravo to je smjer ređanja karata u Keltskom križu. Četiri karte koje čine stup redaju se odozdo nagore. Raspored kojim se redaju karte na određene položaje dopunjuju samo značenje karte a na taj način se formira jedna cjelina, odnosno kompaktna priča koja ima svoj početak, razvoj događaja, okolnosti, moguće smetnje i konačni ishod. Prva karta je centar ili mali križ i ona se odnosi na osobu kojoj se tarot otvara. Prva karta je početak puta, središnja karta, koja opisuje osobu u trenutku kada se tarot otvara, opisuje njenu poziciju u sadašnjosti, kao i trenutne okolnosti. Ovaj opis je nalik prvoj kući natalne karte u astrologiji, ona je centar križa i polazište. Tu kartu, unakrst, pokriva druga po redu karta i ona govori o preprekama ili ukazuje na problem, ako problem ili prepreka postoje. Te dvije, početne karte su osnovica na koju se nadovezuju sve ostale karte u otvaranju. Sljedeća karta je treća koja se postavlja ispod prve dvije i govori o porijeklu, ljudima iz prošlosti ili okolnostima iz dalje prošlosti koje su utjecale na trenutnu situaciju. Odavde se karte dalje postavljaju u smjeru kazaljke na satu, što znači da je četvrta karta postavljena s lijeve strane i, za razliku od treće, ona opisuje neposredne događaje, izravno povezane s trenutnom situacijom. Nakon što su sagledane treća (daljnja) i četvrta (bliža) prošlost, može se preći na sljedeću kartu, petu po redu, koja se nalazi iznad centralne karte.Karta na toj poziciji otkriće stremljenja, ciljeve, nade i strahove osobe kojoj se tarot otvara iu najdirektnijoj je vezi s centralnom kartom kao njezina dopuna. Kada se do tog trenutka postavljene karte sagledaju kao cjelina, dobiva se prilično jasan portret osobe kojoj se otvara Keltski križ, njene nade, strahovi, bliža i dalja prošlost i tek tada se može prijeći na sljedeću kartu koja će zaokružiti osnovicu i ujedno napraviti most, odnosno konekciju sa stupom Keltskog križa. “Most karta” je šesta po redu, nalazi desno od centralne karte i predstavlja blisku budućnost, a odnosi se na dolazeći period ili “upliv u prvi trenutak”, dakle govori o tome u šta se situacija razvija. Postavljanjem šeste karte vremenski kotač je upotpunjen i povezan sa sedmom kartom Keltskog križa koja predstavlja bazu stuba i početak je putokaza koji vodi ka raspletu ili odgovoru na postavljeno pitanje. Ova karta govori o tome kakav je odnos osobe kojoj se gleda prema situaciji i koliki je njen utjecaj na ishod, ako ga ima. Ova karta također govori o instiktivno reagiranju u datoj situaciji koga osoba nije svjesna, a nerijetko ukazuje na emocionalno stanje osobe u odnosu na okolnosti. I kao što je ova karta usredotočena na unutarnje, tako su u fokusu slijedeće karte vanjski utjecaji, a karta koja se na tom mjestu nalazi ukazaće na osobe koje imaju utjecaja na razvoj događaja, kao što može ukazati na to da razrješenje događaja ne ovisi ni od druge osobe, ni od vanjskih utjecaja. Karte koje se nađu na ovoj poziciji govore o obitelji, prijateljima, suradnicima. Ako postoji osoba koja može utjecati na tijek događaja, ona će se svakako pojaviti na ovoj poziciji. Pretposlednja karta u otvaranju je ona na poziciji broj devet i to je karta nada i strahova. Ova karta može ukazati na izbjegavanje da se suoči sa realnošću, ili pokušajem da se prikriju okolnosti, a također govori o težnji da se spriječi razvoj događaja. Malo je vjerojatno da se na ovoj poziciji pojavi karta koja predstavlja osobu, jer ova pozicija je rezervirana za emotivno i mentalno stanje osobe kojoj se karte otvaraju. Deseta pozicija je vrh stupa i govori o konačnom ishodu, u kombinaciji sa ostalim kartama stuba, daje jasnu sliku razvoja događaja i jasno oslikava događaje. Povezana sa kompletnim Keltski križem daje cjelinu sa svim okolnostima i razlozima za ishod tumačenja, drugim riječima, ova karta predstavlja zaključak čitavog otvaranja i zaokružuje sve informacije u cjelinu. Mnogi tumači ovu kartu ne smatraju konačnom, već je koriste kao polazište za novo otvaranje tako što je stavljaju na prvu poziciju i otvaraju novi Keltski križ ako procjene da je otvaranje nejasno ili nepotpuno.

Za što god se odlučite, Keltski križ je putokaz, nikako sudbina uklesana u kamen. Karte možda otkrivaju vaše snove, nade, strepnje, ali na vama je da sve sagledate i odlučite kako sami možete utjecati na razvoj događaja. Tarot je odličan savjetnik, kao prijatelj koji vam govori i ono što ne želite čuti ili da priznate sebi, zato je vaš saveznik i vaše ogledalo. Ako nas tarot navede da se suočimo sa vlastitim bićem, lakše ćemo korigirati načela i navike, a to je dovoljan razlog da se Tarotom bavimo. I kao što postoji mnogo različitih špilova, tako ima i mnogo različitih načina otvaranja, svatko pronalazi svoj način komunikacije. Ako vam je neko drugo otvaranje bliže, držite se njega. Pa ipak, tarot ne rješava probleme niti daje definitivne odgovore, a nije ni razbibriga za društvo kada vam je dosadno. Onoliko je učinkovit i ima onoliki utjecaj – koliki mu dopustite da ima.

ČITANJE SUDBINE IZ MAĐARICA

Polaganje karti i čitanje sudbine preko karti, nije čvrsta sudbina, nego jedan pokazivać pravca u vašem životu koji  ukazuje na uzroke koji se mogu desiti, a osoba je ta koja će podnjeti posljedice, odnosno osoba je ta koja će se pripremiti na to što dolazi i na osobi je samoj kako će to prihvatiti.
Ovaj način polaganja karti, dostupan je svima koji žele nešto saznati o svojoj sudbini ili sudbini svojih prijatelja ili poznanika.
Kada sebi čitate karte morate isključiti svoje Ja i gledati optimistički realno i prizivati svjetlost neba i dobra a ne zla i tame.
I kada se pojave loše slike i loša predskazanja, pokušajte to ublažiti, jer ako su uzroci vidljivi, vi možete ublažiti posljedice, iako ih ne možete potpuno spriječiti. Karte se mogu polagati bilo koji dan u tjednu.

Ako polažete karte sebi ili nekoj drugoj osobi, naredno polaganje ne smije biti prije 24 sata.
Ako vam se karta pitatelja pojavi u desnom zadnjem ili donjem redu, tad karte odložite u naredna 24 sata, pa nakon toga ponovo pokušajte.
Veći broj karata iste boje oko pitatelja, ukazuje na budućnost i događaje koji se dešavaju.
Kod puno srca, karte govore o dešavanju na emocijalnom polju.
Puno karo karata, govore o poslu i dobiti.
Puno pikova, iznenađenja, brza dešavanja, o malim brigama ili promjeni.
-Puno trefova govori o svađama, bolesti ili neuspjelom poduhvatu.
Ako se prilikom polaganja pojavi više karti istih znakova, na to treba obratiti pažnju:
-4 Kralja –pokazuju  pobjedu, veliki uspjeh u svakom pogledu.
-4 Dame-trač, ogovaranje, spletke.
-4 Dečka- pregovori, beskorisne priče i obećanja.
– 4×10- veliki uspjeh i promjene u životu i ako je sadašnja situacija loša, pokazuje da se tome bliži kraj uskoro.
-4×7-Jaka ljubav koja je povezana sa opomenama ali i sigurnošću.
-4 Asa- pobjeda, trijumf,uspjeh, sve ono što se u polaganju pokazalo negativno, na primjer: patnja, smrt i slično, tada postaje bez značaja.

Kod predviđanja budućnosti karte se uvijek gledaju s lijeva na desno.
Ako želite saznati nešto iz prošlosti ili sa određenim problemom koji je već u fazi odvijanja ili je već stupio, onda se karte gledaju s desna na lijevo od pitatelja, što je prošlost ili upravo prolazi.

Značenje svake grupe karti:
Grupa Karti- Srce
Sreća, vjernost,ljubav, obitelj,
Ako ima puno crvenih oko osobe kojoj se glada,ukazuje na veliku sreću.
Grupa Karti – Karo
Označavaju materijalnu sreću, dobitak, poslovne uspjehe, napredak.
Grupa Karti- Tref
Označavaju svađe, bolesti,razočarenje, zatvor, smrt, bolnice i slično.
Mora se reći da o životu i smrti samo Bog odlučuje, zato ovo treba posmatrati sa više pažnje i opreza.
Grupa Karti- Pik
Govore o promjenama putovanja, novosti, iznenađenja, pokreti, nade.