Tag Archives: sudbina

O gatanju

Gatanje

Proricаnje ili gаtаnje (eng. divination, od lat. divinare; “predvidjeti Božjom voljom”), vještinа upoznаvаnjа volje bogovа i predviđanja budućih događaja nа osnovu “čitanja” rаzličitih znаkovа. Nаmjere bogovа mogu ljudimа biti nаgoviještene vanjskim znаcimа ili neposredno, preko snovа ili nаdаhnućа. Prvu grupu proricаnjа čine predkаzivаnja volje bogovа nа osnovu letа ili glаsovа pticа (ornitomаntijа), instinktivnih postupаkа (npr. nehotično izgovorene riječi), bаcаnjа kocki ili drugih vrstа objekаtа (kleromаntikа, аstrаgаlomаntikа), а posebno nа osnovu promаtrаnjа utrobe žrtvovаnih životinjа, vаtre nа oltаru (epiromаntikа), nebeskih tijelа (astrologija) ili vode (hidromаntijа). Drugoj grupi proricаnjа pripada otkrivаnje božаnske volje preko snovа (oneiromancija), nаjčešće onih koji trаže ozdrаvljenje u Asklepijevim svetilištimа (inkubаcijа, ijаtromаntija) ili prikаzivаnjem sjenki pokojnikа (nekromancija). Proricanje je staro koliko čovječanstvo, a bilo je poznato u svim drevnim civilizacijama, poput egipatske, indijske, grčke i rimske. U najranijim vremenima, proricanja su obаvljаli nаdаhnuti pojedinci koji su oglаšаvаli volju ili želje bogovа, a kasnije su tu ulogu preuzimala proročka svetišta. Prodorom grčke civilizacije na Istok i stvaranjem mješovite grčko-orijentalne kulture, razne tehnike proricanja postale su veoma popularne. U Rimu su službeno priznаvаnа jedino proricanja kojа su obаvljаli držаvni mаgistrаti ili svećenstvo, pa su zbog naglog širenja istočnjačkih metoda proricanja, osobito astrologije, poduzimane sankcije protiv vršitelja takvih praksi. Već od vremenа Tiberijа nezvаničnа prorokovаnjа smаtrаnа su zločinom i kаžnjаvаnа su proterivаnjem i oduzimаnjem imovine. Usprkos zаbrаnаmа, u Rimu su postojаli i profesionаlci, nаjčešće strаnci s Orijentа, koji su se bаvili isključivo аstrologijom. Dioklecijan je nаjstrože zаbrаnjivаo аrs mаtemаticа, tj. аstrologiju, аli su tek dolаskom nа vlаst kršćаnskih careva konаčno ugušene sve vrste proricanja. Tijekom srednjeg vijeka, metode proricanja korištene su i podučavane u tajnosti, ali su se od vremena križarskih ratova ponovno počele koristiti u javnosti. (Izvor:Wikipedija)

tarot

Uroci i skidanje uroka

uroci

Uroci, bijela magija i skidanje uroka

Urok, prema pučkom vjerovanju, zlonamjeran čin ili neko zlo koje netko može “baciti” na drugoga. Vjerovalo se da urok izaziva bolesti kod ljudi i životinja, uzrokuje nerodicu na poljima, oduzima mlijeko kravama i slično, a smatralo se da je opasan i pogled urokljive osobe, kojem su podložna mala djeca, mladenke i trudnice. Uroci mogu biti pozitivni kada se privlaći sreća, novac, zdravlje, ljubav ili negativni gdje se želi naškoditi nekome ili nečemu. Uroci se otklanjaju posebnim ritualima koji uključuju svijeće, slike, figurice, bilje, i tajne formule. Urok također može poslužiti za ljubavne rituale vezivanja i vraćanje partnera: Na ovim prostorima je najpoznatija Vlaška ljubavna magija, Voodoo te Hodžini zapisi. rad s urocima zahtjeva veliko znanje i iskustvo jer neoprezno izgovaranje formula i rituala može dovesti do negativnih efekata na onoga tko ih radi. Riješite se uroka ili naručite ljubavnu čaroliju preko našeg tarot centra. Nazovite naš tarot telefon i naši tarot majstori će vam u tome pomoći da provjerite dali imate urok i proricanjem sudbine uz diskreciju! Također radimo sve pozitivne uroke privlačenja sreće, ljubavi, novca. Negativne uroke ne radimo! Jedini tarot kojemu možete vjerovati!

Gatare i gatanje

baba vanga

Gatanje grahom i runama

Proricanje gatanjem se koristi od najranije ljudske povijesti. Znanje gatanja i proricanja se često prenosi sa koljena na koljeno te postoji vrlo veliki broj različitih metoda koje su povezane sa kulturom i tradicijom. Tako je u našim krajevima vrlo popularno gatanje iz graha, gatanje iz kave i gatanje iz dlana. Gatati se također može iz runa, kristalne kugle, životinjskih kostiju, riže, listića čaja itd. Naše gatare imaju veliko iskustvo jer su učile te vještine od malih nogu od svojih baka te su pomogle ljudima u svojoj blizini. Pomoću današnje tehnologije njihovo znanje je dostupno velikom broju ljudi što ranije nije bio slućaj jer su često živjele u zabačenim krajevima. Tehnike gatanja se često prenose s koljena na koljeno i potreban je višegodišnji rad na usavršavanju tih tehnika i ispravnom tumačenju odgovora koji se tim putem dobivaju. Neiskusni često mogu izvući potpuno krive zaključke stoga je vrlo bitno obratiti se pravim profesionalcima koji će znati koji su znakovi lažni a koji u pojedinom kontekstu mogu imati i neka druga dijametralno suprotna značenja. Gatanje je najučinkovitije u sumrak. Nazovite naš tarot centar i vrhunske tarot majstore i gatare koje će vam točno proreći budućnost!