Tag Archives: karte

O keltskom križu

Priča o tarotu ne može se ispričati bez najpoznatijeg otvaranja, čuvenog  Keltskog križa za koje se ne zna kada se pojavilo u uporabi. Prvi put ga je objavio A. E. Vajt 1910. godine i od tada je najpopularnije otvaranje tarota do danas. Postoji više objašnjenja o njegovom porijeklu ali najviše smisla ima paralela sa simbolikom klasičnog keltskog križa koji ima prsten ili točak protoka energije, a otvaranje Keltski križ umjesto njega ima vertikalu protoka koja opisuje okolnosti i utjecaje. Dakle, Keltski križ čini deset karata od kojih su dvije preklopljene u centru a četiri karte oko centra predstavljaju četiri smjera protoka vremena. Ove karte su poredane po ugledu na kompas Ružu vjetrova koja predstavlja Točak vremena. Ako je bolje pogledate uočit ćete da su postavljene u određenom smjeru a upravo to je smjer ređanja karata u Keltskom križu. Četiri karte koje čine stup redaju se odozdo nagore. Raspored kojim se redaju karte na određene položaje dopunjuju samo značenje karte a na taj način se formira jedna cjelina, odnosno kompaktna priča koja ima svoj početak, razvoj događaja, okolnosti, moguće smetnje i konačni ishod. Prva karta je centar ili mali križ i ona se odnosi na osobu kojoj se tarot otvara. Prva karta je početak puta, središnja karta, koja opisuje osobu u trenutku kada se tarot otvara, opisuje njenu poziciju u sadašnjosti, kao i trenutne okolnosti. Ovaj opis je nalik prvoj kući natalne karte u astrologiji, ona je centar križa i polazište. Tu kartu, unakrst, pokriva druga po redu karta i ona govori o preprekama ili ukazuje na problem, ako problem ili prepreka postoje. Te dvije, početne karte su osnovica na koju se nadovezuju sve ostale karte u otvaranju. Sljedeća karta je treća koja se postavlja ispod prve dvije i govori o porijeklu, ljudima iz prošlosti ili okolnostima iz dalje prošlosti koje su utjecale na trenutnu situaciju. Odavde se karte dalje postavljaju u smjeru kazaljke na satu, što znači da je četvrta karta postavljena s lijeve strane i, za razliku od treće, ona opisuje neposredne događaje, izravno povezane s trenutnom situacijom. Nakon što su sagledane treća (daljnja) i četvrta (bliža) prošlost, može se preći na sljedeću kartu, petu po redu, koja se nalazi iznad centralne karte.Karta na toj poziciji otkriće stremljenja, ciljeve, nade i strahove osobe kojoj se tarot otvara iu najdirektnijoj je vezi s centralnom kartom kao njezina dopuna. Kada se do tog trenutka postavljene karte sagledaju kao cjelina, dobiva se prilično jasan portret osobe kojoj se otvara Keltski križ, njene nade, strahovi, bliža i dalja prošlost i tek tada se može prijeći na sljedeću kartu koja će zaokružiti osnovicu i ujedno napraviti most, odnosno konekciju sa stupom Keltskog križa. “Most karta” je šesta po redu, nalazi desno od centralne karte i predstavlja blisku budućnost, a odnosi se na dolazeći period ili “upliv u prvi trenutak”, dakle govori o tome u šta se situacija razvija. Postavljanjem šeste karte vremenski kotač je upotpunjen i povezan sa sedmom kartom Keltskog križa koja predstavlja bazu stuba i početak je putokaza koji vodi ka raspletu ili odgovoru na postavljeno pitanje. Ova karta govori o tome kakav je odnos osobe kojoj se gleda prema situaciji i koliki je njen utjecaj na ishod, ako ga ima. Ova karta također govori o instiktivno reagiranju u datoj situaciji koga osoba nije svjesna, a nerijetko ukazuje na emocionalno stanje osobe u odnosu na okolnosti. I kao što je ova karta usredotočena na unutarnje, tako su u fokusu slijedeće karte vanjski utjecaji, a karta koja se na tom mjestu nalazi ukazaće na osobe koje imaju utjecaja na razvoj događaja, kao što može ukazati na to da razrješenje događaja ne ovisi ni od druge osobe, ni od vanjskih utjecaja. Karte koje se nađu na ovoj poziciji govore o obitelji, prijateljima, suradnicima. Ako postoji osoba koja može utjecati na tijek događaja, ona će se svakako pojaviti na ovoj poziciji. Pretposlednja karta u otvaranju je ona na poziciji broj devet i to je karta nada i strahova. Ova karta može ukazati na izbjegavanje da se suoči sa realnošću, ili pokušajem da se prikriju okolnosti, a također govori o težnji da se spriječi razvoj događaja. Malo je vjerojatno da se na ovoj poziciji pojavi karta koja predstavlja osobu, jer ova pozicija je rezervirana za emotivno i mentalno stanje osobe kojoj se karte otvaraju. Deseta pozicija je vrh stupa i govori o konačnom ishodu, u kombinaciji sa ostalim kartama stuba, daje jasnu sliku razvoja događaja i jasno oslikava događaje. Povezana sa kompletnim Keltski križem daje cjelinu sa svim okolnostima i razlozima za ishod tumačenja, drugim riječima, ova karta predstavlja zaključak čitavog otvaranja i zaokružuje sve informacije u cjelinu. Mnogi tumači ovu kartu ne smatraju konačnom, već je koriste kao polazište za novo otvaranje tako što je stavljaju na prvu poziciju i otvaraju novi Keltski križ ako procjene da je otvaranje nejasno ili nepotpuno.

Za što god se odlučite, Keltski križ je putokaz, nikako sudbina uklesana u kamen. Karte možda otkrivaju vaše snove, nade, strepnje, ali na vama je da sve sagledate i odlučite kako sami možete utjecati na razvoj događaja. Tarot je odličan savjetnik, kao prijatelj koji vam govori i ono što ne želite čuti ili da priznate sebi, zato je vaš saveznik i vaše ogledalo. Ako nas tarot navede da se suočimo sa vlastitim bićem, lakše ćemo korigirati načela i navike, a to je dovoljan razlog da se Tarotom bavimo. I kao što postoji mnogo različitih špilova, tako ima i mnogo različitih načina otvaranja, svatko pronalazi svoj način komunikacije. Ako vam je neko drugo otvaranje bliže, držite se njega. Pa ipak, tarot ne rješava probleme niti daje definitivne odgovore, a nije ni razbibriga za društvo kada vam je dosadno. Onoliko je učinkovit i ima onoliki utjecaj – koliki mu dopustite da ima.

Kojoj tehnici predviđanja najviše vjerujete?

Koliko je staro čovječanstvo, toliko su stare tehnike predviđanja budućnosti. Od bacanja kostiju životinja, gledanja u grah ili talog kave do internetskih portala i postavljanja pitanja ljudima koji znaju gledati karte, svi žele samo jedno: znati što nas očekuje sutra, kako, kada i koliko.

Ljudski je biti radoznao, željeti predvidjeti neke stvari, unaprijed otkloniti greške koje možemo napraviti ili izbjeći zamke koje su nam postavili drugi.

Pitanje je samo: koja je tehnika  najbolja? Karte? Kugla? Visak? Grah? Riža? Numerologija? Horoskop?

Svaki način ima svoje prednosti i mane. Treba se samo zapitati koliko stvarno želite znati, koliko vam je bitno da znate nešto što će se dogoditi sutra ili za 3 mjeseca? Kako  jednostavno postaviti pitanje da dobijete čim točniji odgovor? Kad krećete u avanturu saznavanja budućnosti, morate prije svega sami znati što želite i hoćete čuti. Ne može svaka tehnika biti precizna u odgovoru na svako pitanje. Ali, u načelu, dobit ćete odgovor koji vas zanima. Ako kombinirate nekoliko tehnika, odogovor će biti precizniji a vi zadovoljniji. Pokušat ćemo navesti nekoliko tehnika, njihove prednosti i nedostatake, tj. mogućnost da budete najzadovoljniji odgovorom. A vi pročitajte, razmislite pa se obratite onima koji vam u tome mogu pomoći. Krenut ćemo abecednim redom da se lakše snađete u svemu.

Astrologija

          Astrologija se ubraja u jednu od najstarijih znanosti svijeta.U početku su astrologija i astronomija bile jedna znanost, no kroz stoljeća su se razdvojile u dvije. Astronomija se bavi proučavanjem nebeskih tijela i njihovih fizičkih osobina, a astrologija se usmjerila u proučavanje položaja zvijezda i na njihov utjecaj na ljudske živote. Astrologija je ta koja će vam, preko ljudi koji ju znaju tumačiti, pokazati kako su zvijezde bile posložene u vrijeme kad ste rođeni, koje su vam karakteristike pri tome određene i kako će to ujtecati na vaš budući život. Položaj zvijezda može predvidjeti unaprijed u kojem smjeru će vam ići život, ali ne može dati precizan odgovor na pitanje koje vas zanima u ovom trenutku. Dakle, za pogled u budućnost i u karakteristike vašeg znaka, podznaka, utjecaja zvijezda i planeta na vaš budući život, astrologija je dovoljna, ali hoćete li saznati više detalja, trebali biste ju upotpuniti s još nekim tehnikama predviđanja.

 

Grah (i ostale vrste gatanja, npr. riža, kava, listići čaja i sl.)

          Jako je rasprostranjeno u našim krajevima. Jedan od glavnih razloga za to je dostupnost potrebnih rekvizita tj. graha, kave ili čaja. Sve što vam je potrebno za gatanje iz graha su 42 zrna i osoba koja razumije pročitati što ta 42 zrna kažu. Isto tako za gledanje iz taloga kave je potrebna samo šalica popijene kave i osoba koja vidi i zna protumačiti slike koje vidi u šalici.  Ove metode su naročito je popularne u Turskoj i u Bosni i Hercegovini te se smatraju najpreciznijim metodama proricanja. Gledanjem u grah se gleda prošlost, sadašnjost i budućnost. Isto tako gledanjem u talog kave ili u listiće čaja dobivaju se odgovori koji vide u bližu budućnost, dakle u stanje kakvo je sada i nekoliko dana unaprijed sa priličnom točnošću. Ako vas zanima kako će proći sutrašnji razgovor za posao, ove metode su pouzdane i možete biti prilično sigurni da će biti baš onako kako vam je rečeno.
Gledanje u grah
Karte
          Postoji više tehika gledanja u budućnost pomoću karata. Većina od nas je čula za tarot karte i  ciganske karte.
Tarot karte  su one koje ljudi najviše poznaju, a služe za precizno odgovaranje na pitanja koja vas muče. Vrlo su “iskrene” i točne, tako da ćete na svako pitanje koje postavite dobiti odgovor koji će vam pomoći da se prema problemu postavite tako da ga riješite za vas na najbolji mogući način.
Ciganske karte su karte koje isto tako precizno odgovaraju na vaša pitanja i daju odgovor za duži period unaprijed. Dapače, kroz te karte se na neki način može i intervenirati u budućnost tako da preduhitrite neke događaje i okrenete ih u svoju korist. Karte koje puno govore, pričaju priču, ali samo ako ste iskreni prema njima, tj. ako iskreno  postavite pitanje i date odgovore koje karte traže, dobit ćete odgovor koji će vam pomoći.
Kugla
          Sposobnost proricanja budučnosti i tumačenja prošlosti putem gledanja u kuglu, imaju ljudi vrlo visoke senzitivnosti i intuicije, i ova metoda je najbliže metodi viđenja duhovnim očima ili tzv. trećim okom.Gledanje u kuglu je, drugim riječima, nešto potpuno drugačije od gatanja, tj.gledanja u grah, u talog kave i slično. Ljudi koji imaju sposobnost gledanja u kuglu neće vam govoriti o prošlosti ni budućnosti, zbog toga što u kugli vide vaš život kao da ga gledaju na filmu i da se događa upravo sada. Pomalo mistično iskustvo koje će vam odgovoriti na pitanja koja vas zanimaju.
Numerologija
          Ako prihvatimo činjenicu da su brojevi energije i da svaki ima svoju vibraciju, onda bi neke sudbinske odrednice ipak trebale biti u brojevima. Svako slovo ima svoj broj. A to znači da ime i prezime koje stječemo rođenjem, pretočeni u brojeve pričaju određenu životnu priču.
Ime i prezime ne biramo sami, kao ni datum rođenja – to je ono što nam je dodijeljeno i što opisuje tko smo, što smo, kakvi su nam ciljevi, za što smo predodređeni.
S obzirom da numerologija ne služi za proricanje, nego za upućivanje u naš karakter, talente, reakcije i djelovanja, može nam pomoći da u potpunosti iskoristimo neke potencijale i da se suočimo s nekim negativnim utjecajima. Dakle, numerologija nam ne može pomoći da vidimo što će se dogoditi nego nas može uputiti u to da neke stvari napravimo onako kako najbolje znamo i time odredimo svoju budućnost.
Visak
          Spravica koja oduvijek privlači veliku pažnju ljudi koji žele zaviriti u svoju budućnost. No, visak će vam više pomoći u rješavanju problema u sadašnjosti svojom sposobnošću da osjeti negativne vibracije oko vas, da vas uputi kako i kada nešto napraviti da biste si olakšali život a time i osigurali kvalitetniju budućnost.
Visak je alat s kojim mogu baratati samo osobe visoke osjetljivosti, osobe koje znaju “pročitati” što im taj mali komadić metala ili kristala želi reći o vama. Za pitanja koja vas zanimaju a koja se ne odnose na daleku budućnost, visak je najbolji način da dobijete odgovor. Da biste komunicirali s viskom pitanja je potrebno postavljati tako da visak može odgovorit sa DA ili NE. Ne pokazuje sliku kao drugi načini proricanja nego osjeća vibracije koje se šire oko vas i na taj način predviđa budućnost.
          Eto, to su samo neke od tehnika kojima možete saznati što vas čeka u budućnosti, bliskoj ali i onoj daljoj, ovisi za koji način gledanja se odlučite. Potrebno je znati što želite saznati, iskreno odgovoriti na pitanja koja vam se postavljaju i na taj način ćete dobiti odgovore koji vas zanimaju. U svemu postoji nešto tajanstveno, ali i budućnost je tajanstvena tako da nas ne treba čuditi ako pri razgovoru s nekim tko vam proriče budućnost, osjetite neke čudne trnce, toplin, ali ponekad čak i strah i strahopoštovanje.