Tag Archives: ciganski tarot

Ciganski tarot

ciganski tarot

Kako je nastao ciganski tarot , kao i tarot karata općenito, je nepoznato. Za razliku od klasičnih tarot karata koje čini špil sa 72 karte, špil ciganskog tarota čini 36 karata.  Svaka karta ciganskog tarota predstavlja jedan važan trenutak u životu čovjeka. Svaki simbol, osim osnovnog značenja, ima i svoje šire značenje, koje određuje njegov položaj u tarot otvaranju. Ciganice nisu numerirane već je svaka karata obilježena sličicom.Karte možemo podijeliti u 4 skupine:

1. pozitivne karte (Sreća, Stalnost, Iznenadna sreća, Novac, Dijete, Svadba, Kuća, Ljubav, Vjernost, Nada, Dar, Veselje)

2. negativne karte (Lopov, Neprilika, Neprijatelj, Gubitak, Nesreća, Neiskrenost)

3. neutralne (Pismo, Poruka, Sudac, Posjeta, Putovanje, Svećenik, Misao, Nešto novca, Ljubomora, Tuga, Čežnja, Bolest, Smrt)

4. opisne karte (Ljubavnik, Ljubavnica, Udovac ,Udovica, Oficir)

Autori ciganskih karata su namjerno uklonili sve brojeve i kodove. To je zbog toga da se shvati važnost intuitivne percepcije. Razlika od gledanja u Tarot karte i tumačenja kroz “ciganice” je poprilično različita, iako su u biti iste, sve se svodi na isto,Tarot ima neka neka druga pravila.Ciganske karte su mnogo lakše i tu treba da postoji intuicija.

Kako se otvara ciganski tarot?

Na isti način se karte pomiješaju i presjeku kao u prethodnom načinu otvaranja a zatim se poredaju s lijeva na desno i to dvanaest karata u tri reda. One predstavljaju slijedećih godinu dana u životu osobe a tri karte koje se odnose na određen mjesec označavaju atmosferu koja će prevladavati u tom mjesecu ili događaje sa kojima će ta osoba biti suočena.

Većina osoba koja proriče pomoću ciganskih karata ima svoju metodu po kojoj otvara karte i svako može pronaći najbolji način na koji će dobiti odgovor na pitanje. Dozvoljena je improvizacija u smislu određivanja kolone koja označava dom, posao, ljubav, zdravlje, prijatelje, neprijatelje a zatim se poreda uglavnom po tri ili pet karata. U svakom redu se uglavnom preklopi jedna karta koja ima poseban značaj i tumači se u kontekstu karte koja ju je poklopila. Ostatak karata se stavi sa strane i na kraju se i one protumače kao nešto što predstavlja ono što je „sa strane”, što nema tako veliki utjecaj na tekuće događeje ili što će se dogoditi tek kroz izvjesno vrijeme.

 

OTVARANJE CIGANSKOG TAROTA

Porijeklo karata za ciganski tarot općenito, je nepoznato. Za razliku od klasičnih tarot karata koje čini špil sa 72 karte, špil ciganskog tarota čini 36 karata.

Kod svakog otvaranja karata, odredi se karta koja simbolizira osobu kojoj se gleda, uglavnom je karta „ljubavnica” žena a „ljubavnik” muškarac, osim ako nisu udovac ili udovica u kom slučaju te karte predstavljaju njih.
Što je više karata sa pozitivnim značenjem za sadašnjost i budućnost to je bolja prognoza da će odgovor biti povoljan.

Treba obratiti pažnju da li se pojavljuje karte koje simboliziraju osjećaje što označava period sumnji, neisgurnosti i neizvjesnosti, ili karte koje simboliziraju ličnosti i osobe u kom slučaju se mnogi mješaju u život osobe, ali isto tako može značiti da postoje oni na koje se osoba kojoj se „gleda” u karte može osloniti.

Otvaranje karta DVANAEST MJESECI 

Na isti način se karte pomiješaju i presjeku kao u prethodnom načinu otvaranja a zatim se poredaju s lijeva na desno dvanaest karata u tri reda. One predstavljaju sljedećih godinu dana u životu osobe, a tri karte koje se odnose na određen mjesec označavaju atmosferu koji će preovladavati u tom mjesecu ili događaje sa kojima će biti suočena.

Većina osoba koja proriče pomoću ciganskih karata ima svoj metodu na koji otvara karte i svako može pronaći najbolji način na koji će dobiti odgovor na pitanje. Dozvoljena je improvizacija u smislu određivanja kolone koja označava dom, posao, ljubav, zdravlje, prijatelje, neprijatelje a zatim se poredaju uglavnom po tri ili pet karata. U svakom redu se uglavnom preklopi jedna karta koja ima poseban značaj i tumači se u kontekstu karte koja ju je poklopila. Ostatak karata se stavi sa strane i na kraju se i one protumače kao nešto što predstavlja ono što je „sa strane”, što nema tako veliki utjecaj na tekuće događeje ili što će se dogoditi tek kroz izvjesno vrijeme.