Category Archives: Proricanje

Nazovite telefon našeg tarot centra
064/651 - 652
ili pošaljite sms sa ključnom riječi
TAROT247 na 888999
(Tel:6,99,Mob:8.41 KN/min,7KN/sms)


O keltskom križu

Priča o tarotu ne može se ispričati bez najpoznatijeg otvaranja, čuvenog  Keltskog križa za koje se ne zna kada se pojavilo u uporabi. Prvi put ga je objavio A. E. Vajt 1910. godine i od tada je najpopularnije otvaranje tarota do danas. Postoji više objašnjenja o njegovom porijeklu ali najviše smisla ima paralela sa simbolikom klasičnog keltskog križa koji ima prsten ili točak protoka energije, a otvaranje Keltski križ umjesto njega ima vertikalu protoka koja opisuje okolnosti i utjecaje. Dakle, Keltski križ čini deset karata od kojih su dvije preklopljene u centru a četiri karte oko centra predstavljaju četiri smjera protoka vremena. Ove karte su poredane po ugledu na kompas Ružu vjetrova koja predstavlja Točak vremena. Ako je bolje pogledate uočit ćete da su postavljene u određenom smjeru a upravo to je smjer ređanja karata u Keltskom križu. Četiri karte koje čine stup redaju se odozdo nagore. Raspored kojim se redaju karte na određene položaje dopunjuju samo značenje karte a na taj način se formira jedna cjelina, odnosno kompaktna priča koja ima svoj početak, razvoj događaja, okolnosti, moguće smetnje i konačni ishod. Prva karta je centar ili mali križ i ona se odnosi na osobu kojoj se tarot otvara. Prva karta je početak puta, središnja karta, koja opisuje osobu u trenutku kada se tarot otvara, opisuje njenu poziciju u sadašnjosti, kao i trenutne okolnosti. Ovaj opis je nalik prvoj kući natalne karte u astrologiji, ona je centar križa i polazište. Tu kartu, unakrst, pokriva druga po redu karta i ona govori o preprekama ili ukazuje na problem, ako problem ili prepreka postoje. Te dvije, početne karte su osnovica na koju se nadovezuju sve ostale karte u otvaranju. Sljedeća karta je treća koja se postavlja ispod prve dvije i govori o porijeklu, ljudima iz prošlosti ili okolnostima iz dalje prošlosti koje su utjecale na trenutnu situaciju. Odavde se karte dalje postavljaju u smjeru kazaljke na satu, što znači da je četvrta karta postavljena s lijeve strane i, za razliku od treće, ona opisuje neposredne događaje, izravno povezane s trenutnom situacijom. Nakon što su sagledane treća (daljnja) i četvrta (bliža) prošlost, može se preći na sljedeću kartu, petu po redu, koja se nalazi iznad centralne karte.Karta na toj poziciji otkriće stremljenja, ciljeve, nade i strahove osobe kojoj se tarot otvara iu najdirektnijoj je vezi s centralnom kartom kao njezina dopuna. Kada se do tog trenutka postavljene karte sagledaju kao cjelina, dobiva se prilično jasan portret osobe kojoj se otvara Keltski križ, njene nade, strahovi, bliža i dalja prošlost i tek tada se može prijeći na sljedeću kartu koja će zaokružiti osnovicu i ujedno napraviti most, odnosno konekciju sa stupom Keltskog križa. “Most karta” je šesta po redu, nalazi desno od centralne karte i predstavlja blisku budućnost, a odnosi se na dolazeći period ili “upliv u prvi trenutak”, dakle govori o tome u šta se situacija razvija. Postavljanjem šeste karte vremenski kotač je upotpunjen i povezan sa sedmom kartom Keltskog križa koja predstavlja bazu stuba i početak je putokaza koji vodi ka raspletu ili odgovoru na postavljeno pitanje. Ova karta govori o tome kakav je odnos osobe kojoj se gleda prema situaciji i koliki je njen utjecaj na ishod, ako ga ima. Ova karta također govori o instiktivno reagiranju u datoj situaciji koga osoba nije svjesna, a nerijetko ukazuje na emocionalno stanje osobe u odnosu na okolnosti. I kao što je ova karta usredotočena na unutarnje, tako su u fokusu slijedeće karte vanjski utjecaji, a karta koja se na tom mjestu nalazi ukazaće na osobe koje imaju utjecaja na razvoj događaja, kao što može ukazati na to da razrješenje događaja ne ovisi ni od druge osobe, ni od vanjskih utjecaja. Karte koje se nađu na ovoj poziciji govore o obitelji, prijateljima, suradnicima. Ako postoji osoba koja može utjecati na tijek događaja, ona će se svakako pojaviti na ovoj poziciji. Pretposlednja karta u otvaranju je ona na poziciji broj devet i to je karta nada i strahova. Ova karta može ukazati na izbjegavanje da se suoči sa realnošću, ili pokušajem da se prikriju okolnosti, a također govori o težnji da se spriječi razvoj događaja. Malo je vjerojatno da se na ovoj poziciji pojavi karta koja predstavlja osobu, jer ova pozicija je rezervirana za emotivno i mentalno stanje osobe kojoj se karte otvaraju. Deseta pozicija je vrh stupa i govori o konačnom ishodu, u kombinaciji sa ostalim kartama stuba, daje jasnu sliku razvoja događaja i jasno oslikava događaje. Povezana sa kompletnim Keltski križem daje cjelinu sa svim okolnostima i razlozima za ishod tumačenja, drugim riječima, ova karta predstavlja zaključak čitavog otvaranja i zaokružuje sve informacije u cjelinu. Mnogi tumači ovu kartu ne smatraju konačnom, već je koriste kao polazište za novo otvaranje tako što je stavljaju na prvu poziciju i otvaraju novi Keltski križ ako procjene da je otvaranje nejasno ili nepotpuno.

Za što god se odlučite, Keltski križ je putokaz, nikako sudbina uklesana u kamen. Karte možda otkrivaju vaše snove, nade, strepnje, ali na vama je da sve sagledate i odlučite kako sami možete utjecati na razvoj događaja. Tarot je odličan savjetnik, kao prijatelj koji vam govori i ono što ne želite čuti ili da priznate sebi, zato je vaš saveznik i vaše ogledalo. Ako nas tarot navede da se suočimo sa vlastitim bićem, lakše ćemo korigirati načela i navike, a to je dovoljan razlog da se Tarotom bavimo. I kao što postoji mnogo različitih špilova, tako ima i mnogo različitih načina otvaranja, svatko pronalazi svoj način komunikacije. Ako vam je neko drugo otvaranje bliže, držite se njega. Pa ipak, tarot ne rješava probleme niti daje definitivne odgovore, a nije ni razbibriga za društvo kada vam je dosadno. Onoliko je učinkovit i ima onoliki utjecaj – koliki mu dopustite da ima.

ŠALICA KAVE I GATANJE

Sigurno su mnogi od nas ispijajući kavu razmišljali što nam talog kave može reći o nama ili o našoj sudbini,što nas čeka kroz budućnost,voli li nas nama drga osoba i da li nam je vjerna,kad ćemo se udati ili oženiti i općenito što nam nosi sutra.

Sudbina se gleda iz taloga uvijek svježe skuhane turske kave, koja mora biti jaka i gusta. U unutarnjem dijelu šalice, radi lakšeg čitanja ne smije biti ukrasnih šara. Kava se ispija opušteno i polako, samo s jednog ruba šalice, držeći pritom dršku šalice lijevom rukom. Popiti se treba dok je, topla i bez šećera.

Prazna šalica se triput mora okrenuti u smjeru kazaljke na satu, kako bi se talog što bolje rasporedio po stijenkama šalice. Zatim se šalica pokrije tanjurićem, te se s njim okrene. Ona strana šalice s koje se ispijalo treba, i po okretanju, ostati okrenuta prema vama.

Okrenutu šalicu potrebno je ostaviti nekoliko minuta kako bi se talog osušio i stvorio statične simbole. Samo se jednom smije podizati šalica, kako bi se provjerila osušenost taloga. Gata se samo iz prve popijene šalice.

Šalica je podijeljena na stranu, lijevo od drške, koja predstavlja osobu kojoj se gata i njenu prošlost, te nasuprotnu stranu, koja predstavlja partnera i budućnost. Simboli bliže vrhu šalice predstavljaju događaje koji će najbrže uslijediti, sredina govori o sadašnjosti, dok su u dnu šalice pozitivna i negativna upozorenja, te on predstavlja dom osobe kojoj se gata.

Najbolje je tumačiti cjelokupnu sliku u šalici, zajedno sa svim simbolima. Likove se tumače s lijeva na desno, a potrebno ih je međusobno povezivati kako bi se dobila kompletna slika. Na kraju, osoba kojoj se gata, može zaželjeti želju i pritisnuti ili zaokrenuti palac, kažiprst ili prstenjak (u vezi ljubavne želje) na dio taloga s likovima koji je najviše zanimaju ili na samo dno šalice.

U šalici se mogu vidjeti buduća zbivanja koja slijede u narednih pola godine, od dana gatanja. No, najavljeni događaji se s vremenom mogu promijeniti ovisno o stanju osobe kojoj se gata, njenom pozitivnom ili negativnom razmišljanju i djelovanju.

I dok u početku figure u šalici mogu izgledati kaotično, kroz praksu, u ovom vidu predviđanja, značenja će se sama otvarati, pa će osobi koja gata prikazi biti sve jasniji. Ne sumnjajte u svoju maštu, kreativnost i intuiciju! Što god vidite, ima neko značenje, te bez straha i bez susprezanja ispričajte priču. Pustite mašti na volju i proročki ćete spontano predvidjeti neke događaje. S vremenom vidljiva će postati gomila likova i svaki od njih će nositi neku poruku, bilo da su tamne ili svijetle boje taloga, bilo da čine kompleksnu sliku ili samo njen djelić.

Gatati iz kave najbolje je tokom dana, a prigodni dani za takvo čitanje su utorak i petak.

Zato kad u društvu prijatelja ispijate svoju omiljenu i ukusnu kavu upustite se u istraživanje vaše šalice i taloga kave,tko zna što će Vam reći,čime će Vas iznenaditi,a ako niste majstor pravi koji zna gledati u talog kave i dobro ga pročitati,sigurno ćete se barem malo zabaviti u društvu prijatelja i ispijanju omiljene kave.

Proricanje iz GRAHA

Grah

Grah

U našim krajevima dosta je rasprostranjeno proricanje budućostibacanjem graha. Za tu metodu nisu vam potrebni gotovo nikakvi izdaci, potrena su vam 42 zrna graha, malo prostora i malo slobodnog vremena.

Nije sasvim jasno zasto se uzima vise jedno zrno kada se bacanje izvodi isključivo sa – četrdest i jedim zrnom. Ono četrdeset i drugo zrno uvijek učestvuju u miješanju, ali se izdvaja prije bacanja. Njegovo učešće obavljeno je tajnom.
Svih 42 zrna stavljaju se u desnu šaku, koja se zatim drži na ustima, kao da želite da huknete u nju. Za to vrijeme intenzivno mislite na odredenu želju, problem ili situaciju ciji ishod želite odgonetnuti. Potom grah spuštate na stol ili na neku ravnu plohu i nasumice ga dijelite na – tri hrpe – prvo krajnju desnu, pa srednju, a ono sto vam ostane predstavlja treću gomilicu.

Mnogostruka značenja
Kada ste to učinili, desnu hrpu razdijelite na po četiri zrna. Ako vam neko zrno ostane viška, stavite ga dvadesetak centrimetara ispred. Ako, pak, ne ostane, onda cete ispred staviti četiri zrna. To isto ponovite s srednjom i krajnje lijevom hrpom. Tako ćete, zdesna nalijevo, formirati tri hrpe, koje nisu brojnije od četiri zrna. Ponovo ćete potom ostatak graha pomiješati, pa ponovo nasumice podijelite na tri gomile i istim redom ponovo podijeliti na cetiri zrna, a što vam ostane oformirti drugi vodoravni red.
Tako još jednom: što ostane graha, pomiješati u jednu hrpu, pa podijeli na tri, a onda te tri, zdesna na lijevo, dijeliti na po ččetiri zrna. Što ostane formirati treći horizontalni (vodoravno) red. Četvrti horizontalni red sačinjavaju uvijek – četiri kućice sa po četiri zrna.

Postoji veliki broj kombinacija, a svaka kombinacija bačenog graha ima svoje značenje. Potrebno je da znate osnove na koji način se koja kobminacija objašnjava: svaka kućica po horizontali i vertikali, zavisno od međusobnih odnosa, ima svoje značenje. Takođe i dijagonale imaju proročka objašnjenja. Tako desna vertikala objašnjava – budućnost muške strane, srednja vertikala predskazuje situacije i događaje vezane za kuću, imanje, posjed, financije, a lijeva vertikala – odnosi se na budućnost ženske strane.

Postoji nekoliko kombinacija kada se ne preporučuje više bacanja graha – zbog toga sto predskazuje izuzetno srećnu budućnost ili zato sto kombinacija u sebi nosi krajnje loše slutnje. U ovom drugom slučaju, grah koji ste bacili treba iznijeti iz doma, a prema tradicionalnim vjerovajima najbolje ga je baciti u rijeku.
Naravno, da iz ovog kratkog poglavlja nećete uspjeti naučiti sve finese koje nudi bacanje graha. Zbog toga ce biti najbolje da se o svemu detaljnije raspitate kod naših vrhunskih gatara i proricatelja iz GRAHA!