Nazovite telefon našeg tarot centra
064/651 - 652
ili pošaljite sms sa ključnom riječi
TAROT247 na 88 55 55
(Tel:6,99,Mob:8.41 KN/min,3,72KN/sms)
ATECOing u.o. 18+ ODJAVA=STOP InfoTel:072/700-700

10 savjeta za lakše tarot tumačenje

“Ove karte ništa mi ne govore. Naučila sam što svaka karta znači, ali kad ih gledam zajedno ne znam kako ih protumačiti.” Ovo su rečenice koje često čitam u vašim mailovima, no tome ima lijeka. Za glatko tumačenje je potrebna struktura i koraci koje ćete slijediti sve dok to ne postane automatski proces o kojem više nećete razmišljati. Tada će vam biti dovoljan samo jedan pogled na karte da biste znali o čemu je riječ. Evo nekoliko koraka koji će vam olakšati tumačenje:

1. Izbor špila.
Za dobar proizvod, potreban je dobar alat. Ako uporno koristite tarot karte koje ne razumijete ili ne osjećate, to vas neće daleko dovesti. Nije bitno što vam drugi kažu, važno je odabrati karte koje jednostavno uživate gledati i kad ih ne tumačite. To je sva mudrost.

2. Divinacijska značenje karata
Pametno je dobro se upoznati sa svih 78 karata, ali napamet naučite samo dvije-tri ključne riječi koje ćete ovisno o pitanju moći brzo modificirati i povezati s konkretnom situacijom.

3. Numerologija
Važnije od slike na kartama je broj karte jer je riječ o shematskom prikazu transformacija energije. Jedinica je početak, dvojka je suradnja, trojka je plod te suradnje, četvorka je stabilnost, forma, petica je pokret i unos nove kvalitete u stagnirajuću strukturu itd… Ponekad ćete imati nekoliko karata s istim brojem što će vam dati smjer u tumačenju. Primjerice, dva asa nagovještavaju promjenu, nešto novo, a pojave li se još uz Ludu, tada možete reći da je riječ o nečemu neočekivanom, o promjeni iz nepoznatog izvora.

4. Tumačenje dviju karata
Prije nego se uhvatite Keltskog križa vježbajte tumačiti kombinacije dviju karata. Primjerice Trojka Mačeva i Sedmica Diskova. Ako znate da Trojka Mačeva znači tugu, odvajanje i slomljeno srce, da se Diskovi povezuju s novcem, a sedmica da je potrebno neko vrijeme da se stvari počnu popravljati, tada imate – dužničko ropstvo! Uzmimo Četvorku Štapova i Hijerofanta, prva karta znači sretan kraj i dovršenje, druga Papu. Odgovor je jednostavan – brak! Ili Princ Kupova i Sedmica Mača, približavanje mladog ljubavnika uz kartu obmane znak je da vam ovu osobu ne bih preporučila za vezu…

5. Upoznavanje s elementima
Štapovi su Vatra, znači da se stvari mijenjaju, Kupovi su Voda i stvari se ne mijenju, već ostaju iste, Mačevi su element Zraka i znak su problema, Diskovi su Zemlja i znak su uzemljenosti i stabilnosti. Naučite kombinirati ove principe. Dakle, dvije karte Kupova znače da se ništa neće promijeniti. To je dobro ako su karte pozitivne, ali ako su negativne, imate problem. Karta Kupova i karta Štapova ukazuje na povuci-potegni situaciju i kretanje u ekstremima.

6. Okrenute karte
Na vama je odluka hoćete li koristiti okrenute karte. Promatrajte ih kao blokade, zakašnjenja i odugovlačenja, a ne kao suprotna značenja. Visoka Svećenica koju povezujemo s duhovnošću, intuicijom i čekanjem, okrenuta ne mora nužno značiti materijalizam, već trenutnu nemogućnost da se slijedi unutarnji glas, nestrpljenje ili seksualne poremećaje.

bacanje

Magus, Šestica Štapova, Universe

7. Tri karte
Primijenite naučeno na tri karte. Centralna je rezultat dviju bočnih karata. Odgovorite na pitanja: koje elemente imate, a koji nedostaju, kojih karata je višak i koje nedostaju (Dvorskih karata, Velikih ili Malih Arkana). Tada uvedite divinacijska značenja. Primjerice Magus, Šestica Štapova i Universe. Elementi su Vatra, Zrak i Zemlja, što ukazuje na aktivnost i promjene koje imaju stabilnu bazu i potencijal trajnosti. Nedostaje Voda koja sugerira nedostatak interesa za tuđe ili vlastite osjećaje. Magus i Universe su elementarni neprijatelji što znači prepreke u ostvarenju centralne karte. S obzirom da je Šestica Štapova objema prijatelj, ishod je pozitivan uz manja zakašnjenja. Što znači višak Velikih Arkana? Magus označava samozapošljavanje, Šestica Štapa priznanje, Universe inozemstvo. Dakle, uspjeh u privatnom poslu povezanim s inozemstvom s manjim komplikacijama.

8. Primijenite naučeno na Keltski križ
Ovim se neću puno baviti s obzirom da je riječ o najpoznatijem i najčešće korištenom bacanju koje možete lako razmrsiti uz tehnike koje sam vam opisala. One vam mogu pomoći kad zapnete ili jednostavno ne znate otkuda početi. Ponekad puno Velikih Arkana znači da je malo toga u kontroli klijenta, a podjednaka raspodjela elemenata da stvari nikamo ne vode.

9. Komunicirajte s klijentom
Prije bacanja doznajte što klijent od vas očekuje i nastojte zajedno složiti pravo pitanje. U njemu je već pola odgovora. Tijekom tumačenja mu postavljajte potpitanja, neka aktivno sudjeluje u čitanju. To je dobar način da doznate idete li uopće u pravom smjeru. Time ćete uštedjeti vrijeme i sebi i klijentu.

10. Ne pretpostavljajte
Čitajte samo ono što vidite, koliko god ludo zvučalo recite ono što vam je prvo palo na pamet kad ste pogledali karte. Vjerujte tarotu i svojoj podsvjesti jer ćete time razviti intuiciju stostruko više nego iscrpljivanjem na pamćenju svih mogućih interpretacija i simbola.

Nazovite telefon našeg tarot centra
064/651 - 652
ili pošaljite sms sa ključnom riječi
TAROT247 na 88 55 55
(Tel:6,99,Mob:8.41 KN/min,3,72KN/sms)
ATECOing u.o. 18+ ODJAVA=STOP InfoTel:072/700-700

VIDOVITOST

Vidovitost

Vidovitost

Ako želimo imati strogu pojmovnu razliku između telepatije i srodne pojave, koja se zove VIDOVITOST (Hellsehen, clairvoyance), onda moramo ovu definirati kao paranormalno sticanje znanja o nekom objektivnom stanju stvari, i to prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti nečeg, što shvaćamo kao objektivnu situaciju prirode. Dok je kod telepatije značajno to, da se stiče znanje o sadržaju duše druge osobe, vidovitost se odnosi samo na ono, što se događa ili što je stvarno neovisno o stanju ili sudjelovanju tuđe svijesti odnosno tuđeg duševnog sadržaja.

Ima više imena, kojima se označuju pojedine VRSTE vidovitosti. Najjednostavnija, a ujedno i najlogičnija razdioba bila bi ona, koja bi se ravnala po tom, da li se radi o gledanju prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. – Za gledanje prošlih događaja mogli bi onda uzeti naziv RETROSKOPIJA (lat. “retro” – natrag, grč. “skopia” – gledanje) ili retrokognicija (spoznavanje unatrag), npr. kad netko gleda, kako je u svoje vrijeme bila provala Vezuva i kako je užarena lava pod sobom pokopala grad Pompeji. – Za gledanje sadašnjih događaja ili sadašnjih situacija mogli bi zadržati izraz vidovitost ili točnije PROSTORNA VIDOVITOST, jer bi se tu radilo o gledanju stvari, koje su prostorno tako udaljene od nas, da je isključeno doznavanje o njima normalnim putem, tj. sredstvima, koja su nam danas poznata. Izraz “televizija” ne bi bio na mjestu, jer se njime označava gledanje predmeta, koji se nalaze u daljini, ali ipak takvo gledanje, koje se može tumačiti zakonima prirodnih nauka. U tom se slučaju govori o KRIPTOSKOPIJI (grč. “kryptos” – skriven, “skopia” – gledanje): čitanje zatvorenih pisama, opisivanje predmeta u ormaru, pronalaženje sakrivenih predmeta i sl. – Za gledanje budućih događaja u smislu prirodnog događanja ili u smislu situacija prirode ne bismo imali zgodnog izraza, jer proricanje budućnosti ili proroštvo uključuje uvijek i one buduće događaje, koji ovise o slobodnim činima ljudi. Barem je naučna terminologija danas ta, da se proročanstva odnose na buduće SLOBODNE čine, a ne na ono, što se može SIGURNO predvidjeti i utoliko proricati na osnovu bilo koje zakonitosti u prirodi ili u duševnom životu ljudi (iako ovo posljednje nije proturječno). Izrazi “proricanje budućnosti”, “proročanstvo” ili “proroštvo” morali bi se dakle, uzeti s navedenim ograničenjem smisla, tj. isključivo za sigurno znanje o budućim situacijama prirode, ukoliko te buduće situacije nikako ne ovise o slobodnim činima ljudi. Samo usput napominjemo i to, da se tu nalazimo pred velikim problemom čisto metafizičke naravi. S jedne strane treba naime reći ovo: ako se radi o budućim situacijama prirode, koje nastaju neovisno o utjecaju slobodnog djelovanja čovječjeg, onda se ne radi o okultnoj pojavi znanja o budućim stvarima, nego se ta buduća situacija može predvidjeti na osnovi samih prirodnih zakona. Možda bi neka okultnost bila ipak još u pogledu samog duševnog čina, za koji ne bismo pravo znali, kako je nastao. S druge strane opet treba reći: ako je posrijedi neki budući događaj, koji bilo na koji način ovisi o slobodnom djelovanju čovjeka, onda čovjek naprosto nema i ne može imati SIGURNOGA ZNANJA o njima. U tom je baš cijela dokazna snaga proročanstava kao iskljčuivih djela Božjih, što jedino Bog u svojoj vječnosti može znati za sve slobodne odluke stvorova, jer je njemu u njegovoj vječnosti jednako nazočno sve, što je bilo, što je i što će biti. Stvarno se vidi velika nesigurnost, kad pisci govore o proročanstvima kao okultnim pojavama. Teško je dokazati ono, što je jedino u pitanju, a to je slijedeće: da se radi o događaju ili situaciji kod kojih je potpuno isključeno svako posredno i neposredno utjecanje slobodne volje, da je znanje o njima sasvim sigurno kao i da je ono stečeno putem, koji je prema do sada poznatim zakonima nerazumljivo i nemoguće.

Ako je već potreban izraz, koji barem približno označuje ono, što želimo izraziti, onda bi još najprikladniji bio naziv “PREKOGNICIJA” (lat. “prae” – naprijed, “cognitio” – spoznaja).

Mogla bi poslužiti i slijedeća razdioba: VREMENSKA VIDOVITOST, ukoliko se gledaju prošle ili buduće činjenice i PROSTORNA VIDOVITOST, ukoliko se gledaju sadašnje činjenice, za koje je jedino udaljenost u prostoru zapreka za normalno stjecanje znanja o njima.

Kad se ovdje govori o GLEDANJU, valja znati, da se ne radi o gledanju okom. Misli se na skupni izraz, kojim se označavaju one pojave stjecanja znanja, koje se ne mogu svesti na telepatiju.

Vidovitosti kao do sada nerazjašnjene duševne pojave može biti i u snu i u budnom stanju. Tako bar govore izvještaji. Vidovitost u budnom stanju zove se VIZIJA. Običaj je, da se u viziji govori samo onda, kad se ona ne može svesti na halucinaciju.

Mada se na prvi pogled čini, da je vidovitost spontana pojava, ipak je i na ovom području moguć pokus. To je naročito moguće u pogledu onih pojava, koje zovemo kriptoskopijom: kriptoskopski pokusi sa sandučićima. Ti se pokusi sastoje u ovom: pogledamo npr. jedan predmet za koji mislimo, da bi druga osoba morala steći neko znanje o njemu; zatim ga zatvorimo u sandučić, pa se dalje ne bavimo u našoj svijesti pitanjem njegovog prenošenja (inače se ne bi radilo o telepatiji). Izvješćuje se o pokusima, koji su izvedeni po strogo naučnim propisima. Sandučić je npr. bio zapečaćen. Medij je legao, pa je stavio sandučić na glavu ili na prsa; drugi put je samo rukom uhvatio sandučić ili ga je bez direktnog dodira pustio pored sebe da stoji. Medij je već poslije pet do deset minuta znao za sadržaj. U sandučiću je bilo najrazličitijih predmeta: predmeti od metala, kamena, stkala, drveta, kože, voska, šećera, vate, tekućine itd. (Wasielewski). Čini se, da nema puno medija s pravim kriptoskopskim sposobnostima. Ali pokusi, izvršeni na tom području, upravo zapanjuju.

Mediji, koji se odlikuju vidovitosti, služe se i nekim pomagalima, da bi u sebi izazvali pojave vidovitosti. Tako npr. znaju gledati u kristal, u staklenu kuglu, u čašu napunjenu vodom, u ogledalo od metala ili u slične predmete. Ne mislimo ovdje na gatanje (npr. iz šalice, iz koje je netko pio kavu), nego na vizije, za koje bi se imalo ispostaviti, da izriču sigurno znanje. Za pretpostaviti je, da je vidovitost kao činjenica dovoljno osigurana, možemo odrediti točnu granicu između vidovitosti i gatanja. Kod vidovitosti navedena pomagala imaju ili da izazovu ili da olakšaju odnosno pospješe postanak vizije, koja kao takva izriče neko sigurno znanje, dok samo podrijetlo toga znanja ostaje “okultno”. Kod gatanja naprotiv, nema nikakve vizije, nego se tu radi o nekoj vrsti nagađanja prema izvjesnim crtama ili znakovima, za koje nitko pravo ne zna, od koga potječu. U toj anonimnosti znakova je sva čarolija. Valjda neće netko za sebe tvrditi, da on uvijek jednako pije kave, jednako u tom smislu, što bi u praznoj šalici ostale uvijek iste crte, tako da bi se iz njih moralo uvijek isto čitati!

Kad smo već kod gatanja, neka budu dopuštene još i slijedeće primjedbe. Što se tu “proriče”, obično je vrlo neodređeno: npr. veliki put, radostan događaj kratka tuga, velika žalost itd. To onda pojedinci poslije svojih iskustava tumače kao točno ispunjenje proročanstva. Ne mislimo ovdje na riječi izvježbanih kartara koje govore za novac, nego imamo pred očima osobe, koje su uvjerene, da im karte kažu istinu. Anonimnost znakova i neodređenost proricanja bitne su crte svakog gatanja. Kao praznovjerje je gatanje vrlo raširena pojava. Ono je s psihologijskog kao i s religijskog stajališta vrlo zanimljiva stvar. Međutim, ono nema nikakve naučne vrijednosti, kad ga se ispituje kao temelj i izvor bilo kakvog sigurnog znanja.

Napominjemo, da naprijed spomenuto gledanje u kristal ili druge predmete kod medija baš ne mora nužno imati za posljedicu neku pojavu vidovitosti. Mogla bi također nastati pojava telepatije, onda naime, kad bi vizija imala za predmet neki duševni sadržaj drugog čovjeka. Neka nam bude dopušteno smisliti primjer, koji bi to pobliže objasnio; taj primjer ipak neće biti obična izmišljotina, nego tip onih mnogih konkretnih slučajeva, o kojima postoje izvještaji. Uzmimo slučaj, da medij gleda u kristal i da u njemu vidi svog prijatelja u vojničkoj odori s mačem u ruci. Pretpostavimo, da je ta slika za medij zapravo nerazumljiva, jer je mirno doba i jer se njegov prijatelj nalazi u privatnoj građanskoj službi i nije nikakva vojnička “narav”. Sutradan ipak stiže vijest od tog prijatelja, da ga je u službu preuzela vojska kao vojnog činovnika, a da je on taj korak učinio, jer je tim poboljšao svoj položaj i osigurao penziju za svoju obitelj. – Kako se vidi, pretpostavlja se, da je “prijatelj” pišući list mislio na medij, valjda vrlo živo, a neka predodžba, koja je barem kao simbol značajna za njegov novi položaj, dolazi nepoznatim putem do medija.

(W. Helbach: Parapsihologija i religija)

Treće oko

Treće oko

[googleplusauthor]

Nazovite telefon našeg tarot centra
064/651 - 652
ili pošaljite sms sa ključnom riječi
TAROT247 na 88 55 55
(Tel:6,99,Mob:8.41 KN/min,3,72KN/sms)
ATECOing u.o. 18+ ODJAVA=STOP InfoTel:072/700-700

All you need is love

Ljubav

Ljubav

Mnogi od nas vjerojatno su se već više puta našli u iskušenju da malo „prošpijuniraju“ kakav je netko u ljubavi, prije nego se eventualno upuste u neki dublji odnos.

Neki traže mišljenje savjetnika, drugi pak idu ravno u središte stvari, čekajući da im njihova potencijalna ljubav otkrije samu sebe. Oba načina su dobra, no koji god od ova dva pristupa izabrali, dodatna informacija može vam samo uštedjeti vrijeme, trud, a u nekim slučajevima poštedjeti vas i mogućeg razočaranja.

Zaista, kako otkriti kakav je netko u ljubavi?

Dat ćemo vam par praktičnih uputa, a ono što vam je jedino potrebno jesu podaci o osobi koja vas zanima – datum, ako znate i mjesto, a po mogućnosti i sat rođenja. Dakako, možete analizirati i sami sebe, možda otkrijete nešto novo i objasnite sebi zašto ste u određenim situacijama reagirali onako kako jeste.

U našem on-line izborniku u rubrici „natalna karta“ unesite podatke za osobu koja vas zanima i vrlo brzo dobit ćete na ekranu prikaz horoskopa, kao i precizne podatke o poziciji planeta, njihovim aspektima, kao i kućama horoskopa. Ako ne znate sat rođenja, dobit ćete pozicije planeta i aspekte, pa će vam i to nešto reći. (U tom slučaju upišite vrijeme koje želite, a najbolje podne, jer je to sredina dana, te računajte da je sve točno, osim što nemate točne kuće ili polja horoskopa – one se određuju po satu).

Obratit ćete pažnju na nekoliko stvari:
1. Gdje se nalazi Venera osobe /znak, a ako znate i sat rođenja vidjet ćete i u kom je polju smještena/
2. U kakvim je aspektima /kutovima/ Venera i s kojim planetama
3. Kakav je odnos Venere i Marsa, te u kom je znaku Mars
4. Gdje se nalazi Mjesec osobe

Dakako, ovo je početak za neku prvu sliku, a bit će dovoljan da „detektirate“ onaj prvi sloj emocionalnog života ličnosti. Za dublje analiziranje same ličnosti, jasno je da trebate sagledavati svaki element u natalnoj karti, no analiza gore navedenog bit će vam dovoljna da prepoznate kako netko reagira u ljubavi.

Pa ako ste pogledali svoju potencijalnu ljubav, evo vam objašnjenja i odrednice.

VENERA U VATRENIM ZNACIMA (u Ovnu, Lavu ili Strijelcu)
Osoba voli uzbuđenja, dinamična je u ljubavi, zna jasno pokazati strasti, topla je i otvorena. Veneru u Ovnu krasi i nestrpljivost, pa brza, u Lavu je važno da se pokaže, da statusno nešto znači, također voli i djecu, dok u Strijelcu nema stida, voli nudizam, a onda i slobodu, pa je sposoban i za otvorene veze.

VENERA U ZEMLJANIM ZNACIMA (u Biku, Djevici ili Jarcu)
Voli konkretne i putene stvari. Materijalna strana mu je važna u životu, a posredno i sigurnost. Venera u Biku ima smisla za hedonizam i prizemljenu estetiku, u Djevici previše analizira i odnosu može oduzeti spontanost, no ima savršen ukus do razine otmjenosti, u Jarcu je obično oličenje vjernosti, no može i zglajzati u suprotno ako je u lošim aspektima, također može „konzervirati“ odnos i održavati ga zbog interesa ili dobrog glasa.

VENERA U ZRAČNIM ZNACIMA (u Blizancu, Vagi ili Vodenjaku)
Uvijek je među ljudima i ima smisla za društvenost i kontakte. U Blizancu s lakoćom održava mnoge kontakte, no nerijetko površne, više šarmira riječima nego djelima, u Vagi daje prava umjetnička nadahnuća, profinjeno držanje, pristup i ponašanje, te nepograšiv osjećaj za sklad i lijepo, dok je u Vodenjaku sklona eksperimentima u odnosima, ekscentičnosti, no i velikoj toleranciji, prijateljskom nastupu i slobodnom životu.

VENERA U VODENIM ZNACIMA (u Raku, Škorpionu ili Ribi)
Ovo su autentični emotivci koji mogu osjećati najtankoćutnije vibracije. Venera u Raku voli svoj dom, često daje i patriote, odana je obitelji, pa se tu nađe pravih kućnih tipova, u Škorpionu daje majstore erotike, duboka nadahnuća i uvide, sposobnost obnavljanja emocionalnog života kad nakon rušenja, gradi novo, dok u Ribama daje velike samaritance, osobe koje suosjećaju s partnerom, kao i talentirane umjetnike.

VENERA U KUĆAMA HOROSKOPA:
U 1. voli sebe, drži do svog izgleda, uvijek ima niz kozmetičkih preparata
U 2. voli novac i nekretnine, voli širiti svoje poslove i zaradu
U 3. voli braću, sestre, rodbinu, ugodno komunicira, voli školu, voli puno pričati
U 4. daje ugodno ozračje u roditeljskom domu, voli mamu, kao i svoju obitelj
U 5. daje lijepu djecu i ugodan odnos s njima, kao i dobre nastupe pred publikom
U 6. voli svoj posao, ima finu službu, drži do mode, stila i odijevanja uopće
U 7. obično daje dobar brak i dobre odnose s ljudima općenito, diplomat
U 8. daje bogat seksualni život, snažu erotiku, koji put i nasljedstvo ili miraz
U 9. voli strance ili strankinje, putovanja, egzotiku, no može se okrenuti i na celibat
U 10. ima dobar status, položaj karakterističan za ženu ili karijeru vezanu uz estetiku
U 11. jako voli svoje prijatelje, uživa u neformalnim okupljanjima ili hobijima
U 12. može dati iskušenja tajnih ljubavnih veza, kao i ljubav za sve onostrano.

VENERA U ASPEKTIMA:
Venera u dobrim aspektima (kutovi od 60 /sekstil/ ili 120 /trigon/ stupnjeva s nekom od drugih planeta) daju skladan ljubavni život, dobre prilike, kao i osobu koja zna uživati u ljubavi na primjeren način.
Venera u izazovnim aspektima (kutovi od 90 /kvadrat/ ili 180 /opozicija/ stupnjeva s nekom od drugih planeta) donose iskušenja, probleme, borbe, i treba pažljivo sagledati druge elemente da se vidi kako će se ova osoba razvijati. Nerijetko donosi i konflikta reagiranja u emocionalnom životu.
Konjukcija (0-5 stupnjeva) Venere s nekom od drugih planeta „oboja“ Venerina zračenja s planetom s kojom je u konjukciji i daje joj dodatne specifičnosti.

PLANETE U ASPEKTIMA S VENEROM dodaju svoju prirodu u izražavanje ljubavi. Tako aspekti Venere i MARSA pojačavju strasti (dobri daju zdrav i aktivan erotski život, dok izazovni mogu donijeti i ljubomoru, neprimjerena regiranja i traže samokontrolu).

Mars u horoskopu muškarca pokazuje i kakvu on energiju ima i da li je više muževan ili nježniji tip (prepoznat ćete već po karakteru znaka u kojem vidite da mu se nalazi Mars).

Aspekti Venere i Urana uvijek donose nešto novo, pomalo otkačeno u ljubavi (dobri daju originalna rješenja, dok izazovni nerijetko dovedu do perverzije).

Neptun u kombinaciji daje neopisiva nadahnuća i umjetnički dar ili pak iluzije, zablude u procjeni partnera (u slučaju izazovnih aspekata).

Merkur i Venera mogu imati samo konjukciju ili sekstil (jer prvi može odstupati od Sunca osobe do oko 28, a druga do oko 48 stupnjeva), a takvi aspekti daju literarni dar, sposobnost spajanja ugodnog s korisnim, kao i talent za skladno izražavanje uopće.

Sa Suncem Venera može imati samo konjukciju, koja osobu čini dragom ili rado prihvaćenom od drugih.

Kombinacija Jupitera i Venere jedan je od najboljih aspekata i donosi sreću, mir, ljubav, blagostanje, pa čak i ako je aspekt izazovan (u tom slučaju može biti jedino zlo od pretjerivanja).

Saturn hladi Venerine emocije, no donosi ljubav na duge staze, a koji put i zbog dužnosti, običaja, tradicije.

Pluton u kombinaciji s Venerom dolijeva ulje na vatru strasti, potencira erotiku, no u izazovnim aspektima može dati i nasilnost.

MJESEC označava više duševnu stranu ličnosti, a njegov aspekt s Venerom doprinosi zadovoljstvu ili nezadovoljstvu (u smislu unutrašnjeg ispunjenja) u ljubavi. Dobri aspekti Venere i Mjeseca potenciraju plodnost, sklad u emocionalnoj strukturi ličnosti, pa je osoba zadovoljna, dok izazovni uvijek tjeraju osobu da nešto traži, a ne nalazi uvijek, pa se može povremeno osjećati prazna ili puna čežnji.

Mjesec u ženskom horoskopu obično dodatno opisuje kakva žena „čuči“ u osobi. Mjesec u Strijelcu je otvorena duša koja lako prašta, tolerantna, pa i slobodna, Mjesec u Raku je tipična majka privržena svojoj djeci, dok ovakva pozicija u horoskopu muškarca obično označava da je prilično vezan za mamu. Već prema prirodi znaka u kom je Mjesec, znat ćete pretpostaviti kakva je nečija duševnost.

Ovo su neke osnovne odrednice da biste dešifrirali nečiju emocionalnu strukturu, a sve ostalo prepuštamo vama i vašem istraživanju.